Chứng Nhận LEED KRAIN Về Sản Phẩm Phù Hợp Với Công Trình Xanh Của Mỹ

WHAT IS LEED

Hệ thống xếp hạng Công Trình Xanh™ dẫn đầu về năng lượng và thiết kế môi trường (LEED – Leadership in Energy and Environmental Design) là hệ thống xếp hạng điểm do Hội đồng công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC) đưa ra để đánh giá hiệu quả môi trường của một tòa nhà trong suốt vòng đời của nó và khuyến khích chuyển đổi thị trường theo hướng bền vững. thiết kế. Hệ thống tự nguyện này dựa trên tín dụng, cho phép các dự án tích điểm khi xây dựng một tòa nhà và địa điểm xây dựng thân thiện với môi trường. LEED được ra mắt vào năm 1999 với nỗ lực phát triển “hệ thống xếp hạng dựa trên sự đồng thuận, theo định hướng thị trường nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển và thực hiện các hoạt động xây dựng xanh”.

 

LEED là tiêu chuẩn được công nhận trên toàn quốc về thiết kế, xây dựng và vận hành các công trình xanh hiệu suất cao. LEED cung cấp cho chủ sở hữu và người vận hành tòa nhà những công cụ họ cần để có tác động ngay lập tức và có thể đo lường được đối với hiệu quả hoạt động của tòa nhà. LEED thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện về tính bền vững của tòa nhà bằng cách công nhận hiệu suất trong năm lĩnh vực chính của sức khỏe con người và môi trường: địa điểm bền vững, tiết kiệm nước, hiệu quả năng lượng, lựa chọn vật liệu và chất lượng môi trường trong nhà.

 

Tìm hiểu thêm trong Hướng dẫn nhanh về LEED của K-Rain (K-rain Quick Guide to LEED).

Tải xuống các tài liệu sau để có hướng dẫn về các sản phẩm K-Rain cụ thể để sử dụng trong các dự án LEED:

Một số nguồn LEED khác : USGBC LEED Presentation

 

Bài liên quan

[woovn_posts_related]

Gọi tư vấn