Table of Contents

BERMAD cung cấp cho khách hàng các giải pháp thiết bị điều khiển tưới tiên tiến được thiết kế chuyên biệt cho lĩnh vực thủy lợi – từ nguồn nước đến các mạng lưới ứng dụng tưới tiêu: tưới nhỏ giọt, tưới phun, tưới tia nhỏ và tưới theo trục.

Gọi tư vấn