Tưới cảnh quan tự động bằng Béc cao cấp KRain-Mỹ cho 500m2 villa ở Cần Thơ

Thi công tưới cảnh quan tự động cho 500m2 villa Cần Thơ bằng Béc cao cấp KRain-Mỹ

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: Cty TNHH Kỹ Thuật FATA

Chủ đầu tư: Mr. Nam

Thiết bị lắp đặt :

Thân phun tưới cỏ Pro-Spray cao cấp của KRain-Mỹ

Vòi phun ROTARY rẽ quạt có thể điều chỉnh góc tưới

Vòi phun KVF Series cao cấp KRain-Mỹ

Béc tưới tràn TB ADJ bù áp KRain-Mỹ

Ống dây dẻo LDPE nâu dày 1.2mm NamKyung – Hàn Quốc

Đối tượng tưới: Các chậu cây và cỏ trong khuôn viên cảnh quan villa

Quy cách lắp đặt: Đường ống chính HDPE 63mm – Ống nhánh LDPE 40mm – Nước được chia đều ra các đầu Béc

Tổng diện tích tưới: 500m2

Dưới đây là một số hình ảnh thi công tưới cho cảnh quan villa ở Cần Thơ:

TƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠTƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠ
TƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠTƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠ
TƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠTƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠ
TƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠTƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠ
TƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠTƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠ
TƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠTƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠ
TƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠTƯỚI CẢNH QUAN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC CAO CẤP KRAIN-MỸ CHO 500M2 VILLA Ở CẦN THƠ