Từ năm 1965, BERMAD đã phát triển các van điều khiển thủy lực với hiệu quả đã được kiểm chứng cho các dự án tưới tiêu và hệ thống thủy lợi. Với phạm vi đa dạng nhất các sản phẩm ưu việt dành cho nông nghiệp đồng ruộng và nhà kính, BERMAD cung cấp cho khách hàng các giải pháp điều khiển tiên tiến được thiết kế chuyên biệt cho lĩnh vực thủy lợi – từ nguồn nước đến các mạng lưới ứng dụng tưới tiêu: tưới nhỏ giọt, tưới phun, tưới tia nhỏ và tưới theo trục.

Table of Contents

Từ năm 1965, BERMAD đã phát triển các van điều khiển thủy lực với hiệu quả đã được kiểm chứng cho các dự án tưới tiêu và hệ thống thủy lợi. Với phạm vi đa dạng nhất các sản phẩm ưu việt dành cho nông nghiệp đồng ruộng và nhà kính, BERMAD cung cấp cho khách hàng các giải pháp điều khiển tiên tiến được thiết kế chuyên biệt cho lĩnh vực thủy lợi – từ nguồn nước đến các mạng lưới ứng dụng tưới tiêu: tưới nhỏ giọt, tưới phun, tưới tia nhỏ và tưới theo trục.

Gọi tư vấn