Béc bọ phun hạt mịn 360 độ Ấn Độ màu xanh

950 

Béc bọ phun hạt mịn 360 độ Ấn Độ với tính năng tuyệt vời là phân phối nước đồng đều ở dưới tán cây lớn. Tốc độ dòng chảy dao động từ 20-60 I/h, nó có thể được lắp đặt dưới đất, trên cọc hoặc có thể treo bằng dây.

Gọi tư vấn