Béc tưới rotor RPS75I – Krain – Mỹ

Công nghệ dòng chảy thông minh K-Rain® cho phép giảm khoảng cách đồng thời giảm tốc độ dòng chảy theo tỷ lệ lên tới 50%! Điều này được thực hiện bằng cách xoay đơn giản Kiểm soát luồng để tăng hoặc giảm khoảng cách và lưu lượng.

Gọi tư vấn