Cảm biến mưa KRain – Mỹ

1.697.400 

Cảm biến Mưa K-Rain sẽ biến bộ điều khiển tưới của bạn thành một người quản lý nước chuyên nghiệp bằng cách tạm ngừng tưới một cách hiệu quả trong thời gian mưa. 

  • Thương hiệu: KRain – Mỹ

Gọi tư vấn