Khởi thủy 17mm cao cấp có roan cao su cho hệ thống tưới

5.500 

Khởi thủy 17mm cao cấp co roan cao su cho hệ thống tưới . Dùng trong hệ thống dây LDPE, nhỏ giọt quấn gốc, tưới tiết kiệm rải hàng… Bảo đảm chất lượng 100%.

Gọi tư vấn