Nối thẳng PE 5mm dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt

1.500 

Nối thẳng PE 5mm dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt là phụ kiện được sử dụng nhiều trong hệ thống tưới nhỏ giọt, để nối ống PE 5 và nối từ ống LDPE ra 5mm

Gọi tư vấn