Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12

IGreen thi công tưới phun sương cho vườn nấm Quận 12 bằng hệ thống tự động

Chủ đầu tư: Anh Phong

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân vườn thông minh

Thiết bị sử dụng :

Đối tượng cây trồng : Vườn nấm 

Quy cách lắp đặt: Từ nguồn nước , nối vào bơm , sau đó qua lọc 49 , tiếp đến là Van điện từ chia làm 2 van tưới mỗi van tưới 24 béc , được kết nối với tủ điều khiển.

Khoảng cách lắp béc: 1.5m x 1.5m

Diện tích tưới : 200m2

Một số hình ảnh thi công dự án tưới phun sương tự động:

Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12
Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12
Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12
Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12
Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12
Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12
Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12
Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12Tưới phun sương tự động cho vườn nấm Quận 12

Video vận hành hệ thống tưới :