Dự án lắp đặt béc AQ206PC cho 2ha cà phê ở Đắk Lắk

Dự án lắp đặt béc AQ206PC
Dự án lắp đặt béc AQ206PC

Lắp đặt hệ thống tưới bằng béc AQ206PC cho cây cà phê

Đơn vị tư vấn và thi công:IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Thiết bị sử dụng:

Đối tượng cây trồng: Cây cà phê

Diện tích: 20000m2

Quy cách lắp đặt: Gắn béc AQ206PC loại 95l/h số lượng 1000 bộ kèm cây đỡ 43cm

Một số hình ảnh thi công dự án tưới cà phê :

hình ảnh ruộng cà phêruộng cà phê
béc tưới AQ206PCBộ 2 lọc nước tưới cây
ruộng cà phêthi công dự án
thi công dự ánlắp đặt béc aq206pc