Tưới nhỏ giọt tự động cùng bộ hẹn giờ G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo Lộc

IGREEN thi công tưới tự động cho cảnh quan biệt thự ở Bảo Lộc cùng bộ hẹn giờ G75C

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Thiết bị sử dụng :

Đối tượng  : Cây trồng trong khuôn viên biệt thự

Quy cách lắp đặt: Sử dụng bộ hẹn giờ G75C để tưới cho cảnh quan ( lên lịch tưới tự động hoàn toàn ) . Chia làm 4 khu tưới. 1 khu sử dụng 1 van điện từ và lọc 34mm. Khoảng cách lắp dây 30cm/1 sợi

Tổng diện tích tưới : 600m2

Một số hình ảnh thi công dự án tưới tự động:

Tưới nhỏ giọt tự động cùng bộ hẹn giờ G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo LộcTưới nhỏ giọt tự động cùng bộ hẹn giờ G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo Lộc
Tưới tự động cùng G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo LộcTưới tự động cùng G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo Lộc
Tưới tự động cùng G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo LộcTưới tự động cùng G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo Lộc
Tưới tự động cùng G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo LộcTưới tự động cùng G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo Lộc
Tưới tự động cùng G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo LộcTưới tự động cùng G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo Lộc
Tưới tự động cùng G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo LộcTưới tự động cùng G75C cho cảnh quan biệt thự ở Bảo Lộc