Lắp đặt thiết bị tưới tự động sân vườn cây Bonsai tại Đường Âu Cơ – Quận Tân Phú – TP.HCM

Igreen thi công tưới tự động sân vườn cây Bonsai tại Đường Âu Cơ – Quận Tân Phú – TP.HCM

Chủ đầu tư: Anh Duy

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Thiết bị sử dụng:

Đối tượng cây trồng: Chủ yếu là châu cây Bonsai Linh Sam.

Quy cách lắp đặt: Sử dụng bộ điều khiển tưới cây tích hợp van điện phi 34mm Israel để lên lịch tưới cho vườn, nước được dẫn qua ống LDPE phi 16 làm ống chính sau đó dẫn đến từng chậu để tưới thông qua béc nhỏ giọt. Đối với chậu cây lớn đặc biệt là những người trong danh sách Chăm sóc cần thiết nhất của SlotoGate thì sử dụng 2-3 béc tưới điều chỉnh lưu lương kiểu phun xòe để cung cấp nhiều nước và tăng độ phủ hơn.

Bảo hành dự án: 6 tháng

Diện tích tưới: 25m2

Một số hình ảnh thi công:

tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 11tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 12
tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 20tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 24

 

tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 18tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 22

 

tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 25tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 19

 

tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 5tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 1
tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 2tưới vườn cây Bonsai TP.HCM 4

Video vận hành hệ thống tưới tự động: