Lắp đặt thiết bị tưới tự động sân vườn tại nhà ca sĩ Q.H

Lắp đặt thiết bị tưới tự động sân vườn tại nhà cà sĩ Q.H

Chủ đầu tư: Ca sĩ Q.H

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Thiết bị sử dụng:

Đối tượng cây trồng: Chủ yếu là chậu hoa và một ít cây lớn

Quy cách lắp đặt: Sử dụng bộ hẹn giờ Holman Whiz 100 để lên lịch tưới cho vườn, nước được dẫn qua ống LDPE phi 20 làm ống chính sau đó dẫn đến từng chậu để tưới thông qua béc nhỏ giọt. Đối với cây lớn thì sử dụng béc tưới điều chỉnh lưu lương kiểu phun xòe để cung cấp nhiều nước và tăng độ phủ hơn.

Bảo hành dự án: 6 tháng

Diện tích: 75m2

Một số hình ảnh thi công:

bộ hẹn giờ thông minh whiz 100 holman uc igreen

 bộ hẹn giờ thông minh whiz 100 holman uc igreen

bộ hẹn giờ thông minh whiz 100 holman uc igreen

lắp đặt hệ thống tưới tự động sân vườn biệt thự

 lắp đặt hệ thống tưới tự động sân vườn biệt thự

lắp đặt hệ thống tưới tự động sân vườn biệt thự