Dự án cảnh quan cho vườn biệt thự ở Kiên Giang

»Lắp đặt hệ thống tưới cảnh quan ở Kiên Giang

  • Đơn vị tư vấn & lắp đặt: IGreen – Sân Vườn Thông Minh

Một số hình ảnh thi công dự án cảnh quan ở Kiên Giang: