Tưới cảnh quan sân cỏ cho nhà thờ Tân Hiệp – Thủ Đức

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Thiết bị sử dụng:

Quy cách lắp đặt: Mỗi lần phun 2 vòi chia làm 3 khu tưới, 2 vòi giữa sân phun 360 độ ,4 vòi ở bốn góc sân phun 90 độ

Đối tượng cây trồng: Sân cỏ

Bán kính phun: 18-23 m

Một số hình ảnh thực tế: