Thi công tưới cây tự động vườn tường tòa nhà Quận 1

Thi công tưới cây nhỏ giọt cho tường xanh ở quận 1

Chủ đầu tư: Anh Tuấn

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Thiết bị sử dụng:

Đối tượng cây trồng: Cây tổng hợp

Quy cách lắp đặt: Sử dụng bộ hẹn giờ điều khiển các van điện từ để lên lịch tưới cho vườn, nước được dẫn qua ống chính sau đó đến ống nhánh uPVC để tưới các cây xung quanh vườn bằng phương pháp tăng thẩm thấu từ vòi nhỏ giọt bù áp Rainbird.

Diện tích tưới: 50m2

Một số hình ảnh thi công:

Thi công tưới cây nhỏ giọt cho tường xanh ở quận 1

Thi công tưới cây nhỏ giọt cho tường xanh ở quận 1

Thi công tưới cây nhỏ giọt cho tường xanh ở quận 1

Thi công tưới cây nhỏ giọt cho tường xanh ở quận 1

thi công tưới cây tự động tường xanh IGreen HCM