Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1

Thi công tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng cùng bộ hẹn giờ digital CO3005 – Holman ở Quận 1

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Chủ đầu tư : Chị Hà

Thiết bị sử dụng :

Đối tượng tưới : Các chậu cây trong khuôn viên sân thượng

Quy cách lắp đặt : Đường ống chính PVC 27mm – bộ hẹn giờ tự động CO3005 – Đường ống phụ LDPE 16mm – Nước được chia đều ta các đầu béc phun xòe VANX1.

Tổng diện tích tưới : 80m2

Một số hình ảnh thi công dự án tưới tự động:

Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1
Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1
Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1
Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1
Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1
Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1
Tưới phun xòe tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 1