Tưới tự động cho sân thượng nhà phố ở Quận 1 – TP.HCM

Igreen thi công tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Quận 1 – TP.HCM

Chủ đầu tư: Anh Hải

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân vườn thông minh

Thiết bị sử dụng :

Đối tượng cây trồng : các chậu cây khu vực ban công , sân thượng và cây cảnh trong vườn.

Quy cách lắp đặt: Sử dụng bộ hẹn giờ CO3005 đặt lịch tưới tất cả các ngày trong tuần ( Bật / tắt 4 lần trên ngày ) để tưới cho vườn , nước được dẫn qua bộ hẹn giờ sau đó đi qua đường ống chính LDPE 16mm ,nước được chia ra các đầu béc tưới.

Diện tích tưới : 30m2

Một số hình ảnh thi công dự án tưới tự động:

Tưới tự động sân thượng Q1 Tưới tự động sân thượng Q1
Tưới tự động sân thượng Q1 Tưới tự động sân thượng Q1
Tưới tự động sân thượng Q1 Tưới tự động sân thượng Q1
Tưới tự động sân thượng Q1 Tưới tự động sân thượng Q1
Tưới tự động sân thượng Q1 Tưới tự động sân thượng Q1
Tưới tự động sân thượng Q1 Tưới tự động sân thượng Q1
Tưới tự động sân thượng Q1 Tưới tự động sân thượng Q1
Tưới tự động sân thượng Q1 Tưới tự động sân thượng Q1
Tưới tự động sân thượng Q1 Tưới tự động sân thượng Q1