Tưới tự động qua wifi cho cảnh quan nhà phố ở Q3 – TP.HCM

Igreen thi công tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3 – TP.HCM

Chủ đầu tư: Chú Quang

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân vườn thông minh

Thiết bị sử dụng :

Đối tượng cây trồng : các chậu cây khu vực vườn rau sân thượng và cây cảnh trong vườn.

Quy cách lắp đặt: Sử dụng bộ hẹn giờ Wifi Netro  mở nước trực tiếp từ hệ thống nước trong nhà để tưới vườn , nước được đi qua đường ống LDPE 16mm sau đó được chia đều ra các đầu béc tưới.

Diện tích tưới : 40m2

Một số hình ảnh thi công dự án tưới tự động:

 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3
 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3
 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3
 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3
 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3
 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3
 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3 tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Q3
 

Video vận hành hệ thống tưới tự động: