Tưới cảnh quan sân vườn tự động bằng Béc POPUP Pro Spray KRain-Mỹ ở Bình Dương

Lắp đặt hệ thống tưới tự động cho cảnh quan sân vườn ở Bình Dương bằng Béc cao cấp Pro Spray KRain-Mỹ

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Chủ đầu tư : Anh Tuấn

Thiết bị sử dụng :

Đối tượng tưới : các chậu cây, hoa và cỏ trong khuôn viên biệt thự

Quy cách lắp đặt :Kết hợp điều khiển điện thông minh cho máy bơm đường ống chính 49mm khoan khởi thuỷ , nối ra ống LDPE16mm , rồi tới bình POPUP

Tổng diện tích tưới : 50m2

Một số hình ảnh thi công dự án tưới tự động:

TƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNGTƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNG
TƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNGTƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNG
TƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNGTƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNG
TƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNGTƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNG
TƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNGTƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNG
TƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNGTƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNG
TƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNGTƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNG
TƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNGTƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNG
TƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNGTƯỚI CẢNH QUAN SÂN VƯỜN TỰ ĐỘNG BẰNG BÉC POPUP PRO SPRAY KRAIN-MỸ Ở BÌNH DƯƠNG