Dự án tưới cảnh quan sân vườn bằng béc tưới rẻ quạt AQ215 tưới phủ tán 

Dự án tưới cảnh quan bằng béc tưới rẻ quạt AQ215
Dự án tưới cảnh quan bằng béc tưới rẻ quạt AQ215

Lắp đặt béc tưới rẻ quạt không điểm mù AQ215 tưới phủ tán 

Đơn vị tư vấn và thi công: IGreen – Sân vườn thông minh 

Thiệt bị sự dụng:

  • Béc tưới cây rẻ quạt AQ215 tưới phủ tán 21mm 500 lít 
  • Béc tưới cây rẻ quạt AQ215 tưới phủ tán 21mm 650 lít 
  • Béc tưới cây rẻ quạt AQ215 tưới phủ tán 21mm 800 lít

Quy cách lắp đặt: mỗi béc lắp đặt cách nhau 6m 

Lưu lượng vòi phun: 500 – 800 lít/h 

Đối tượng cây trồng: cây sân vườn tổng hợp

Độ đồng đều: 99%

Bán kính tưới: 6m

Một số hình ảnh thi công thực tế tại vườn:

bec-tuoi-cay-re-quat-phu-tan-21mmbec-tuoi-cay-re-quat-phu-tan-21mm-1
bec-tuoi-cay-re-quat-phu-tan-21mm-3bec-tuoi-cay-re-quat-phu-tan-21mm-3