Tưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít – Automat cho sân vườn Củ Chi

Thi công tưới phun mưa tự động cho sân vườn Củ Chi cùng Béc bù áp AQ206PC 145lít – Automat

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Chủ đầu tư : Chị Tâm

Thiết bị sử dụng :

Đối tượng : các chậu cây và cỏ trong khuôn viên sân vườn

Quy cách lắp đặt: Nước được cung cấp bởi bơm Pentax CMT 100 sau đó tới bộ sử lí trung tâm ( Lọc đĩa , xả khí,…) và được chia đều ra các đầu béc AQ206PC 145lít . 

Khoảng cách lắp Béc : 2m x 2m

Tổng diện tích tưới : 200m2

Một số hình ảnh thi công dự án tưới tự động:

Tưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ ChiTưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ Chi
Tưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ ChiTưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ Chi
Tưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ ChiTưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ Chi
Tưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ ChiTưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ Chi
Tưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ ChiTưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ Chi
Tưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ ChiTưới phun mưa tự động với Béc tưới AQ206PC 145lít - Automat cho sân vườn Củ Chi