Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1

Thi công tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Chủ đầu tư : Khách sạn Paragon

Thiết bị sử dụng :

Đối tượng tưới : Các chậu cây ở vườn tường và xung quanh hồ bơi

Quy cách lắp đặt : Tưới nhỏ giọt cho vườn tường và tưới phun xòe cho cây trồng xung quanh hồ bơi. Đường ống chính PVC 27mm – Bộ xử lí trung tâm ( timer CO3005 , lọc lưới inox 27mm ) – Đường ống phụ LDPE 16mm – Nước được chia đều ra các đầu béc nhỏ giọt và phun xòe .

Tổng diện tích tưới : 50m2

Một số hình ảnh thi công dự án tưới tự động:

 

Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1
Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1
Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1
Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1
Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1
Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1Tưới nhỏ giọt tự động cho vườn tường ở sân thượng khách sạn Paragon Quận 1