Thi công dự án tưới vườn tường khách sạn Paragon Sài Gòn

IGreen lắp đặt dự án tưới nhỏ giọt tường xanh khách sạn Paragon Q1.

Chủ đầu tư: Khách sạn Paragon Q1

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Thiết bị sử dụng:

Đối tượng cây trồng: Cây tổng hợp

Quy cách lắp đặt: Sử dụng bộ hẹn giờ điều khiển các van điện từ để lên lịch tưới cho vườn, nước được dẫn qua ống chính sau đó đến ống nhánh uPVC để tưới các cây xung quanh vườn bằng phương pháp tăng thẩm thấu từ vòi nhỏ giọt bù áp Rainbird.

Diện tích tưới: 180m2

Một số hình ảnh thi công: