Tưới tự động cho cảnh quan sân thượng ở Quận 11 – TP.HCM

Igreen thi công tưới tự động cho cảnh quan sân thượng nhà phố ở Quận 11 – TP.HCM

Chủ đầu tư: Chị Yến

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân vườn thông minh

Thiết bị sử dụng :

Đối tượng cây trồng : các chậu cây khu vực vườn rau sân thượng và cây cảnh trong vườn.

Quy cách lắp đặt: Sử dụng bộ điều khiển tưới cây tích hợp van điện từ đặt lịch tưới tất cả các ngày trong tuần ( Bật/tắt 3 lần trên ngày ) để tưới cho vườn. Nước dẫn qua bộ lọc lưới sau đó tới bộ điều khiển rồi dẫn qua đường ống chính 20mm LDPE . Nước được chia ra các đầu béc tưới.

Diện tích tưới : 40m2

Một số hình ảnh thi công dự án tưới tự động:

Tưới tự động sân thượng ở Q11 1Tưới tự động sân thượng ở Q11
Tưới tự động sân thượng ở Q11 Tưới tự động sân thượng ở Q11
Tưới tự động sân thượng ở Q11 Tưới tự động sân thượng ở Q11
Tưới tự động sân thượng ở Q11 Tưới tự động sân thượng ở Q11
Tưới tự động sân thượng ở Q11 Tưới tự động sân thượng ở Q11
Tưới tự động sân thượng ở Q11 Tưới tự động sân thượng ở Q11
Tưới tự động sân thượng ở Q11 Tưới tự động sân thượng ở Q11
Tưới tự động sân thượng ở Q11 Tưới tự động sân thượng ở Q11
Tưới tự động sân thượng ở Q11

Video vận hành hệ thống tưới tự động: