Thi công tưới cây tự động vườn trầu bà treo giàn ở Bình Dương

Thông tin thi công dự án tưới cây:

Chủ đầu tư: Nhà phố Bình Dương

Đơn vị tư vấn và lắp đặt: IGREEN – Sân Vườn Thông Minh

Thiết bị sử dụng:

  • Vòi nhỏ giọt bù áp Israel cao cấp
  • Ống LDPE nâu Hàn Quốc
  • Bộ điều khiển trung tâm hẹn giờ tưới tự động Holman – Úc

Đối tượng cây trồng: Cây trầu bà

Quy cách lắp đặt: Sử dụng bộ hẹn giờ điều khiển các van điện từ để lên lịch tưới cho vườn, nước được dẫn qua ống chính sau đó đến ống nhánh LDPE nâu Hàn Quốc, nước chia ra các đầu béc nhỏ giọt và thấm vào chậu trầu bà.

Diện tích tưới: trên 500m2

Một số hình ảnh thi công dự án tưới cây tự động của IGREEN:

Thi công tưới cây tự động vườn trâu bà treo giàn ở Bình Dương Thi công tưới cây tự động vườn trâu bà treo giàn ở Bình Dương Thi công tưới cây tự động vườn trâu bà treo giàn ở Bình Dương Thi công tưới cây tự động vườn trâu bà treo giàn ở Bình Dương Thi công tưới cây tự động vườn trâu bà treo giàn ở Bình DươngThi công tưới cây tự động vườn trâu bà treo giàn ở Bình Dương

Thi công tưới cây tự động vườn trâu bà treo giàn ở Bình Dương