Béc tràn tưới gốc bù áp Bubbler có thể chỉnh lưu lượng TB-ADJ của KRain-Mỹ

87.750 

Béc tràn tưới gốc bù áp Bubbler của KRain cho phép lượng nước thoát ra luôn như nhau tại một thời điểm, bất chấp áp lực đầu vào.Có thể tùy chỉnh lưu lượng từ 0,31 – 1,34 m3/h. Được thiết kế dành riêng cho các vùng cần tưới sâu trên diện tích rộng.

Gọi tư vấn