Miệng phun FN Series điều chỉnh phun điểm cuối 15ES Fix 360 độ KRain-Mỹ

64.055 

Miệng phun FN Series điều chỉnh phun điểm cuối 15ES Fix 360 độ KRain-Mỹ với góc tưới từ  360 ° sẽ đáp ứng đầy đủ các phương án tưới khác nhau. Nhiều quỹ đạo quay cung cấp tính đồng nhất cao.Là sự bổ sung hoàn hảo cho các dòng Pro S hoặc RPS.

  • Thương hiệu: KRain – Mỹ

Gọi tư vấn