Đầu vòi phun ROTARY điều chỉnh góc tưới 90° – 270° (phía trái) KRain – Mỹ

317.680 

Đầu vòi phun ROTARY điều chỉnh góc tưới 90° – 270° (phía trái) KRain – Mỹ với góc tưới từ  360 ° sẽ đáp ứng đầy đủ các phương án tưới khác nhau ! Ngoài ra còn có các mẫu họng phun có thể điều chỉnh góc tưới từ  90 ° – 270 ° sẽ đáp ứng 80% – 90% tất cả các điều chỉnh góc tưới thường được yêu cầu.

  • Thương hiệu: KRain – Mỹ

Gọi tư vấn