Đầu vòi phun ROTARY điều chỉnh góc tưới 90°–270° KVF RN100 KRain – Mỹ

365.400 

Đầu vòi phun ROTARY điều chỉnh góc tưới 90°–270°KVF RN100 KRain – Mỹ Có thể điều chỉnh góc tưới từ  90 ° – 270 ° sẽ đáp ứng 80% – 90% tất cả các điều chỉnh góc tưới thường được yêu cầu ! Ngoài ra còn có các mẫu họng phun 360 ° đáp ứng đầy đủ các phương án tưới khác nhau.

  • Thương hiệu: KRain – Mỹ

Gọi tư vấn