Đầu vòi ROTARY phun dải hình chữ nhật KRain – Mỹ

349.500 

Đầu vòi ROTARY phun dải hình chữ nhật KRain – Mỹ với góc tưới từ  360 ° sẽ đáp ứng đầy đủ các phương án tưới khác nhau ! Ngoài ra còn có các mẫu họng phun có thể điều chỉnh góc tưới từ  90 ° – 270 ° sẽ đáp ứng 80% – 90% tất cả các điều chỉnh góc tưới thường được yêu cầu.

  • Thương hiệu: KRain – Mỹ

Gọi tư vấn