Béc tưới Rotor RPS75I-SS – Krain – Mỹ

873.500 

Béc tưới rotor RPS75I-SS cho phép giảm khoảng cách đồng thời giảm tốc độ dòng chảy theo tỷ lệ lên tới 50%! bằng cách xoay đơn giản Kiểm soát luồng để tăng hoặc giảm khoảng cách và lưu lượng.

Gọi tư vấn