Chia ba nhánh ren trong 27 ra ống LDPE 17mm cao cấp

11.400 

Chia ba nhánh ren trong 27 ra ống LDPE 17mm cao cấp là phụ kiện nhựa, thường sử dụng trong việc kết nối ống chính PVC ra ống nhánh 17mm

Gọi tư vấn