Nối giảm 21 xuống ldpe 20 dùng cho hệ thống tưới

2.325 

Nối giảm 21 xuống ldpe 20 là phụ kiện dạng đuôi chuột, ren ngoài 21mm xuống ống ldpe 20 dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới tiết kiệm…

Gọi tư vấn