Van mở nước thông minh qua bluetooth BTX1 Holman – Úc

Van mở nước điều khiển qua bluetooth Holman – Úc với nhiều tùy chọn tưới khác nhau, với khả năng lên lịch tưới thông qua điện thoại thông minh, ứng dụng trong việc tưới sân vườn, rửa xe, làm sạch vỉa hè, làm sạch dụng cụ làm vườn,…

Gọi tư vấn