Béc nhộng phun hạt mịn 180 độ màu đen AQ200I – Ấn Độ

950 

Béc nhộng phun hạt mịn 180 độ màu đen AQ200I – Ấn Độ phun hạt mịn 360 độ Ấn Độ với tính năng tuyệt vời là phân phối nước đồng đều ở những khu vực dưới tán cây lớn. Tốc độ dòng chảy dao động từ 20-60 I/h, nó có thể được lắp đặt dưới đất, trên cọc hoặc có thể treo bằng dây.

Gọi tư vấn