Chữ tê ren ngoài 21mm ra ống 20 LDPE trong hệ thống tưới

6.750 

Chữ Tê ren ngoài 21mm ra ống 20 LDPE là phụ kiện sử dụng để kết nối đường ống chính uPVC ra ống LDPE 20mm trong các hệ thống tưới cây, tưới nhỏ giọt..

Gọi tư vấn