Van ống 20mm điều chỉnh nước trong hệ thống tưới

16.500 

Van ống 20mm điều chỉnh lượng nước của ống LDPE 20mm trong hệ thống tưới, tưới nhỏ giọt cho cây ăn quả, cây công nghiệp, tưới cảnh quan sân vườn…

Gọi tư vấn