Vòng buộc cuối ống LDPE 20 kiểu vòng số 8

1.542 

Vòng buộc cuối ống LDPE 20 kiểu vòng số 8 là phụ kiện nhựa để bít ống dùng trong hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới cảnh quan sân vườn.

Gọi tư vấn