Co ren 21 ra ống LDPE 20 trong hệ thống tưới

2.934 

Co ren 21 ra ống LDPE 20 trong hệ thống tưới, là phụ kiện nhựa có ren ngoài 21 ống uPVC và một đầu để gắn ống ldpe 20mm. Dùng trong kết nối hệ thống tưới.

Gọi tư vấn