Khởi thủy 20mm có roan cao su cho ống LDPE

7.200 

Khởi thủy 20mm co roan cao su cho ống LDPE phi 20. Dùng trong hệ thống dây nhỏ giọt quấn gốc, tưới tiết kiệm rải hàng… Bảo đảm chất lượng 100%.

Gọi tư vấn